TŁUMACZENIA PISEMNE NIEPRZYSIĘGŁE

Strona obliczeniowa = 1500 znaków ze spacjami tłumaczenia
TŁUMACZENIA PISEMNE PRZYSIĘGŁE
(do obiegu urzędowego)

Strona obliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami tłumaczenia


WSZYSTKIE JĘZYKI
Zapraszamy do kontaktu
Dopłaty:


tekst specjalistyczny (np. techniczny lub medyczny) +25%
dodatkowe egzemplarze tłumaczeń przysięgłych 25%
praca w weekend (od godz. 16:00 w piątek) +25%
przyspieszona dostawa +10zł (od kompletu)
skanowanie i wysłanie maila 5zł
ksero tłumaczeń 1 zł/str.


WARUNKI


W przypadku tłumaczeń przysięgłych stronę rozpoczętą liczy się za całą.
Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r.
W przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych stosuje się zaokrąglenie do 0,5 strony w górę.
Po przerwaniu zlecenia będącego już w realizacji Klient zobowiązany jest do zapłacenia za przetłumaczoną już część.